RADYOLOJİK SAĞLIK TARAMASI:  CHECK UP

İnsanlar arabalarını yılda en az bir kez servise götürmekte, üç yılda bir kez vize kontrolünden geçirmekte iken kendi sağlıkları için acaba ne kadar zamanda bir kontrol yaptırmaktadır?

Sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak önemlidir. Her hastalığın erken tanınması, erken tedavi edilebilmesi anlamına gelir. Hastalıklar hiç bulgu vermeden ortaya çıkabileceği gibi, ortaya çıkan bulguların da ciddiyetini algılamayabiliriz. Bu nedenle basit bir sağlık kontrolünden geçmek çok önemlidir. Doktor muayenesi, kan ve idrar tahlili yanı sıra yaptırmamız gereken Radyolojik Tarama da erken tanıda çok önemlidir. Örneğin akciğer, karaciğer, böbrek gibi iç organlarımızdaki bir kitle, beyindeki bir balon (anevrizma), doktor muayenesi ile saptanamaz ve kan ya da idrar tahlillerine yansımaz. 

Bu durumda neler yaptırmalıyız?

Bu sorunun yanıtı yaşımız, cinsiyetimiz, ailesel, çevresel ya da mesleksel bir risk taşıyıp taşımadığımız ile ilişkilidir. Yapılacak tetkiklerin sayısı ve içeriği de bu sorularla tespit edilmelidir. Ama hiçbir risk faktörü taşımadığımızı düşünürsek erkek ve kadın için 40-45 yaş öncesi ve sonrası olmak üzere dört grupta Radyolojik Sağlık Taramasını inceleyebiliriz:

40-45 yaş öncesi kadın 

 • Düşük doz akciğer tomografisi
 • Meme Ultrasonografisi
 • Tiroid Ultrasonografisi
 • Tüm karın (batın) Ultrasonografisi
 • Beyin MR ve MR anjiografisi (sık baş ağrısı var ise)

 

45 yaş sonrası kadın

 • Düşük doz akciğer BT
 • Mamografi (gerekirse meme ultrasonu veya meme MR’ı eklenebilir)
 • Tiroid Ultrasonografisi
 • Tüm karın (batın) Bilgisayarlı tomografisi (BT)
 • Koroner anjio BT (kalbin damarlarını görüntüleme)
 • Beyin MR ve MR anjiografisi
 • Kemik dansitometrisi

 

40-45 yaş öncesi erkek

 • Düşük doz akciğer tomografisi
 • Tiroid Ultrasonografisi
 • Tüm karın ultrasonografisi
 • Beyin MR ve MR anjiografi
 • Koroner anjio BT (kalbin damarlarını görüntüleme)

 

45 yaş sonrası erkek

 • Düşük doz akciğer tomografisi
 • Tiroid Ultrasonografisi
 • Tüm karın bilgisayarlı tomografisi
 • Koroner anjio BT (kalbin damarlarını görüntüleme)
 • Prostat MR görüntüleme
 • Kemik dansitometri
 • Beyin MR ve MR anjiografisi

Radyolojik olarak Ultrasonografi ve MR ile radyasyon alınmamaktadır. Bilgisayarlı tomografi ile alınan doz, alınan miktar ve yaş ile ilişkilidir. Düşük doz BT ile alacağımız toplam doz çevresel faktörlerden aldığımız dozdan daha düşüktür. Üstelik merkezimizde mevcut BT cihazı meme, tiroid ve göz çekimi sırasında bu bölgelerde radyasyon dozunu sıfıra yakın seviyelere düşürme özelliği taşımaktadır.