Era Radyoloji Görüntüleme Hizmetleri San.ve Tic.A.Ş. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlamış olduğumuz aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Uzm. Dr. Nadir Moustafa

Home Uzm. Dr. Rahmi Akyol

Uzm. Dr. Rahmi Akyol

Line

ÖZGEÇMİŞ

Doğum Tarihi/ Doğum yeri: 20.11.1967 Denizli
Bölümü: Radyoloji

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı:
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1983-1989)

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı:
Ege Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı (1990-1994)

Mesleki Deneyim:
• Aksaray Devlet Hastanesi
• (Mecburi Hizmet, 1994-1995)
• Sarıkamış / Kars Asker Hastenesi
• (Askerllik, 1995 – 1996)
• İzmir Tomografi Merkezi (1996 – 1997)
• Rem Tomografi Merkezi (1997 – 2007)
• Üniversitesi Radyoloji ABD Ultrasonografi Ünitesi •
• (2007-2021)
• Era Radyoloji Merkezi

Tıbbi İlgi Alanları
• Ultrasonografik Görüntüleme Klavuzluğunda
• Tüm Biyopsi İşlemleri
• Renkli Doppler Ultrasonografi
• (Ekstremite, Renal, Skrotal, Penil)
• İntraoperatif Laparoskopik Ultrasonografi
• Pelvik Taban Ultrasonografisi
• Endoanal / Anorektal Ultrasonografi Uygulamaları
• Baş / Boyun ve Toraks – Abdomen BT

Üye Olduğu Mesleki Dernek ve Kuruluşlar:
• Türk Tabipler Birliği

Sağlığınız bizim için değerlidir. Sağlığınızı nitelikli bir şekilde değendirin.

Hızlı Randevu Hattı

0232 908 0 908